Lillehammer Brukerstyrt Senter, Havang

Kirkegata 45 2609 Lillehammer – 918 48 961

Om oss

Havang, Brukerstyrt Senter Lillehammer (BSL) er en stiftelse hvis formål er å drifte et senter for folk med problemer innenfor rus og psykisk helse og for folk som vil forebygge slike problemer. Senteret skal bidra til videreutvikling og rehabilitering av brukerne gjennom aktivering, utdanning og arbeid. Aktivitetene skal drives i senterets egen regi og i samarbeid med næringsliv, institusjoner, organisasjoner m.v i regionen. Havang er primært for folk bosatt i Lillehammer-regionen (Lhmr, Øyer, Gausdal) men tar også i mot brukere uavhengig av bosted.

Brukerstyrt Senter Lillehammer er et møtested for folk som har behov for en aktiv hverdag i et fellesskap. Vi er hverandres fellesskap. Vi er alle medarbeidere. Vi produserer en meningsfylt hverdag. Vi gjør ting som vi bestemmer i fellesskap.

Vi vil drive med en blanding av møtevirksomhet, kreativ produksjon, fysiske aktiviteter og utflukter. Vi vil bruke hverandres ressurser til å bli klokere. Vi har kunnskap om masse og gir råd og veiledning.

På nettsidene til Folkehelseinstituttet står det: 

(Risiko- og beskyttelsesfaktorer)

‘‘Gjennom hele livet gir sosial isolasjon og ensomhet økt risiko, mens sosial støtte og nærhet til andre mennesker beskytter.’’

 

(”Psykisk helse i Norge. Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger”.)

‘’ Forskning viser at sosial støtte og sosial deltagelse har en gunstig effekt på psykisk helse, mestring og livskvalitet. Sosial støtte styrker mestringsevnen når man står overfor påkjenninger og er derfor en viktig beskyttelsesfaktor i møte med belastende livshendelser.–Sosial støtte og sosial deltagelse kan også i seg selv ha en positiv effekt på den psykiske helsen og har sammenheng med opplevelse av glede, vitalitet og livskvalitet.’’

Havang er et prosjekt som har kommet i stand på initiativ fra Lillehammer kommune, NAV, ulike interesseorganisasjoner og privatpersoner. Arbeidet med forprosjektet startet sensommeren 2011. Våren 2012 fikk vi leie lokaler i Storgata 75. I påvente av bedre egnede lokaler har vi satt i gang værestedet, enkel kafedrift og endel aktiviteter.

Havang er et brukerstyrt senter etter modell fra bl.a. Sagatun Brukerstyrt Senter og andre tilsvarende sentre, der ukentlige allmøter i samarbeid med et valgt brukerstyre og de ansatte styrer aktivitetene og den daglige driften. Stiftelsesstyret, bestående av representanter for initiativtagerne, er stiftelsens høyeste beslutningsorgan som skal sikre at virksomheten er i samsvar med stiftelsens formål, og at stiftelsens midler forvaltes i samsvar med vedtektene og gjeldende lover. Stiftelsesstyret er bare beslutningsdyktig når brukerrepresentantene (organisasjonene og Havang)er i flertall.

Stiftelsens styre har 8 representanter::
RIO (Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon) med 2 representanter
Mental Helse Oppland med 2 representanter
LPP (Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse)
Lillehammer Kommune
Lillehammer DPS
Brukerrepresentant fra Havang

Styrets leder er Dag Tore Morken (LPP)
Har du spørsmål eller kommentarer kan du bruke skjemaet under her. Det du skriver vil ikke ligge offentlig og blir beskyttet av taushetsplikten.

Støtt oss

Vi blir kjempeglade for gaver eller hvis du legger oss inn som din Grasrotandel hos Norsk Tipping.

Gaver kan settes inn på kontonummer 2095 49 90738 og merkes som ''gave''

Hvis du vil legge oss inn som mottaker av din grasrotandel ber du om hjelp til dette når du skal tippe og oppgir organisasjonr vårt som er 911579367

Åpningstider

Telefon: 91848961
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 09.00-16.00
Onsdag 09.00-19.00

Aktivitetskalender

  • Spinning og styrketrening på Spenst - regi av kulturnettverk innlandet mai 21, 2018, kl. 13:00 – 14:00 Spinning og styrketrening på Spenst hver mandag kl. 13.00 - Gratis tilbud i regi av kulturnettverk innlandet.
  • Svømming på Jorekstad mai 21, 2018, kl. 14:00 – 16:00 Jorekstad fritidsbad, Jørstadmovegen 690, 2625 Fåberg, Norge Svømming på Jorekstad, og en gang i blant på Ankerskogen. (Bade)Bjørn er svømmeansvarlig og kan nåes på telefon - 910 01 031
  • Ti-timen mai 22, 2018, kl. 10:00 – 11:00 Kirkegata 45, 2609 Lillehammer, Norge En kreativ, filosofisk, undrende time i regi av Per Hoen.
%d bloggere like this: