Lillehammer Brukerstyrt Senter, Havang

Kirkegata 45 2609 Lillehammer – 918 48 961

Eksterne ressurser

Her finner du linker til samarbeidspartnere, organisasjoner og andre. Savner du noen i listen er det flott hvis du sender en mail til knut.ivar@lillehammer-brukerstyrt.no

Psykisk helsearbeid og rusomsorg i Lillehammer kommune. Dette er kommunens sider med informasjon om deres tilbud og aktiviteter. De er også veldig aktive på facebook.

Sagatun. Sagatun er et brukerstyrt senter i Hamar og er også et et regionalt brukerstyrt senter og har virksomhetsområde i Hedmark, Akershus og Oppland. Som regionalt brukerstyrt senter er en ressursbase for brukerkompetanse og opplæring innen psykisk helse- og rusfeltet. Sagatun har også en nasjonal oppgave. Spredning av «Verktøykasse for brukermedvirkning». Verktøykassa er et opplæringsverktøy for brukermedvirkning, der personer som selv har brukererfaring lærer opp både brukere og tjenesteutøvere.

Retretten. Stiftelsen Retretten ble grunnlagt av Rita Nilsen i 2002. De er en brukerstyrt stiftelse som holder åpent et rusfritt dagsenter for dem som sliter pga. egen eller andres bruk av alkohol, legemidler eller narkotika.

Kulturnettverk innlandet – Oppland. Kulturnettverket Innlandet – Oppland ble etablert høsten 2007. Nettverket består av representanter fra Sykehuset Innlandet Reinsvoll, fra kultur- og psykiatritjeneste i kommunene Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Søndre Land og Nordre Land, Lillehammer, Øyer, Gausdal og Ringebu. I tillegg har vi med representanter for brukerorganisasjoner og DPS.

Stabburshella. Stabburshella er et bruker- og pårørendedrevet værested i Fagernes sentrum. Det er åpent for alle og ha en lav terskel. Stabburshella har et særskillt fokus på på de som trenger å bygge nettverk. De som er vertskap på Stabburshella har selv hatt rus eller avhengighetsproblemer. De  ønsker å nå mennesker med rusrelaterte problemer,samt  barn, ungdom og pårørende som lever eller har levd nært på mennesker med rusproblemer.

Frelsesarmeen Lillehammer. Har middag og matudeling hver tirsdag.

Jobben Lillehammer. Jobben Lillehammer er et arbeidstreningstilbud for rusmiddelavhengige over 18 år. Målsetningen med prosjektet er at deltakerne skal:
– ha noe å gå til
– ha noe meningsfullt å gjøre
– oppleve å være en del av samfunnet
Jobben tilbyr et bredt spekter av arbeidsoppgaver. Arbeidsdagen er mandag til torsdag, kl 10.00-14.00. Det utbetales ikke lønn, men 60 kroner timen brutto som motivasjonspenger ved dagens slutt.
Jobben drives i regi av Frelsesarmeen og finansieres av Lillehammer kommune.
Jobben har også en facebookside hvor du kan følge med på hva de gjør.

Villa Utsikten. Villa Utsikten er et sosialt lavterskel-tilbud for alle. Her kan du ta del i mange ulike aktiviteter, det blir også gitt tilbud om kurs og grupper. På Villa Utsikten er dine innspill viktig, og her kan du bruke dine evner og ressurser, møte andre eller delta i husets oppgaver og aktiviteter. Du har mulighet til å påvirke husets innhold, husets miljø og husets framtid.

Gatejuristen Lillehammer. I samarbeid med Frelsesarmeen har Gatejuristen Lillehammer saksmottak hver tirsdag. Saksmottakene avholdes i Frelsesarmeens lokaler i Fossvegen 15 kl. 11.00-13.00. Gatejuristen tar også inn saker over telefon. Du kan ta kontakt med oss per telefon 23 10 38 90. Kontoret er betjent mandag til fredag mellom kl. 09-16, samt torsdag til kl. 19.

Mental Helse Ungdom Lillehammer. Mental Helse Ungdom arbeider for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykisk helseproblemer og et bedre psykisk helsetilbud. Vi har som mål at alle barn og unge i Norge skal ha en best mulig psykisk helse. De har også en facebookside.

Psykisk helseteam Lillehammer kommune. Du kan få hjelp av psykisk helseteam dersom du har problemer i hverdagen, og redusert livskvalitet på grunn av din psykiske helse. Vi skal i samarbeid med deg, bidra til å bedre din evne til å mestre livet og hverdagen på tross av psykiske problemer og rusproblematikk. Klikk deg inn på siden deres for å lese mer om tilbudene som omfatter bl.a.

Individuell oppfølging

Kurs i depresjonsmestring (KiD)

Angstmestringskurs

Kom i gang gruppe

Nettverksmøte

Psykososialt kriseteam

Rask hjelp
Råd og veiledning/ rask hjelp er en tjeneste for de som har behov for hjelp umiddelbart. Tjenesten er et tilbud for innbyggere som opplever akutte problemer eller problematiske hendelser, har akutte psykiske problemer og eller rusproblemer, eller for de som er berørt på annen måte, som for eksempel pårørende eller venner. De som må ha hjelp utover telefonkontakt er velkommen til en samtale, på Villa Utsikten.  Dersom det er behov for bistand utover dette samarbeider vi med kommunens Tildelingsenhet om kartlegging og tjenestetildeling.

Alle henvendelser/søknader om tjenester skal sendes til Tildelingsenheten som tidligere.

Tjenesten for råd/ veiledning og rask hjelp har telefonnummer 917 13 338 og er åpen mandag til fredag klokken 08.00-20.00.

Det er viktig å presisere at tilbudet ikke skal erstatte legevakt eller fastleger men være et supplement.

Ulike gruppetilbud og kurs

Link Lillehammer. LINK Lillehammer er en møteplass og et kontaktpunkt for alle som har behov og ønsker å bearbeide sine livsproblemer sammen med andre i en selvhjelpsgruppe. LINK Lillehammer er et sted for alle, uavhengig av hvilket problem man har. Hit kommer mennesker i ulike livssituasjoner og med forskjellige problemer; ensomhet, å være utenfor arbeidslivet, angst, sykdom, depresjon, alkoholproblemer, å være pårørende, familiære problemer … Selvhjelp er ikke bare «for de andre» – selvhjelp er for folk flest!

Bipolarforeningen Norge. Bipolarforeningen tilbyr støtte,undervisning, råd og veiledning for alle som er berørt av bipolar lidelse eller for deg som ønsker informasjon. Vi jobber samfunnspolitisk på generellt grunnlag for å skape et bedre helsevesen og behandlingstilbud uavhengig av diagnose.

sidetmedord.no Sidetmedord.no, er et tilbud til alle som trenger å dele tanker og følelser med noen.
Nettjenesten Sidetmedord.no drives av Hjelpetelefonen 116 123. Hjelpetelefonen drives av interesseorganisasjonen Mental Helse. Våre dialogtilbud er lavterskeltjenester for mennesker som trenger noen å snakke med eller skrive til. Hvert år mottar vi rundt 150 000 henvendelser på telefonen. Til Sidetmedord.no mottar vi nærmere 60 000 veiledningsmeldinger, foruminnlegg og vennemeldinger til sammen.

Kafé X Tromsø.  Prosjektet er eid av Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ved RIO Nord, i samarbeid med brukerorganisasjonen MARBORG(Medikament assistert rehabiliterings brukerorganisasjon), og Tromsø kommune ved Rus- og Psykiatritjenesten. RIO har sammen med MARBORG jobbet med utvikling av kafeen i fem år. Det er en etablert styringsgruppe, og en mer rullerende gruppe som består av brukere og frivillige på kafeen. Kafé X er et supplement til de ordinære kommunale tjenestene. Tilbudet har vist seg nyttig for mange og vi har åpningstid både på dag og kveldstid, lørdager inkludert. I tillegg til at kafeen er et tilbud til personer som har hatt psykiske og/eller rusproblemer og som sliter med å komme helt ut av sin situasjon, er kafeen også en åpen møteplass for alle som ønsker å komme innom. På denne måten ønsker vi å være med på å utvikle uformelle nettverk som kan hjelpe den enkelte i dennes rehabilitering. Tromsø kommune stiller med gratis lokaler og strøm.

Lillehammer Schakselskap. Lillehammer Schakselskap leier lokaler hos oss hvor de har faste klubbkvelder.

KoRus Øst. KoRus-Øst er ett av sju ruskompetansesentre i Norge som får oppdrag og midler fra Helsedirektoratet.
Kompetansesentrene skal i hvert sitt område bidra til å oppfylle nasjonale mål i rusfeltet innen forebygging, folkehelsearbeid, tidlig intervensjon og rusbehandling.

Landsforeningen for pårørende innen psykiatri (LPP). LPP sitter i stiftelsesstyret til Havang og er en landsomfattende ideell interesse- og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes situasjon, både overfor myndigheter og samfunnet for øvrig, og for en bedre prioritering av samfunnsmessige ressurser for å styrke tilbud og tiltak i og utenfor behandlingsinstitusjon. LPP bistår pårørende med råd og veiledning når det gjelder psykisk helsevern og psykisk helsearbeid. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig, og er livssynsnøytral.

Mental Helse Oppland. Mental Helse Oppland sitter i stiftelsesstyret til Havang og er en  sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Deres erfaringskompetanse innenfor psykisk helse, er sammen med fagkompetanse, avgjørende for utviklingen av gode psykiske helsetilbud i Norge.

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO). RIO sitter i stiftelsesstyret til Havang og er en landsdekkende brukerorganisasjon som ble stiftet i 1996. Organisasjonens formål er å påvirke slik at rusmisbrukere kan få tilrettelagt veien tilbake til samfunnet gjennom et mangfoldig behandlingstilbud og en individuell tilrettelagt integreringsprosess.

NADA-Norge. National Acupuncture Detoxification Association (NADA) er en verdensomspennende non-profitorganisasjonsom holder kurs for personell innenfor helse og omsorgssektoren, spesielt innen rus og psykiatri. De som setter NADA-øreakupunktur hos oss har gått på kurs hos NADA-Norge.

Har du spørsmål eller kommentarer kan du bruke skjemaet under her. Det du skriver vil ikke ligge offentlig og blir beskyttet av taushetsplikten.

Støtt oss

Vi blir kjempeglade for gaver eller hvis du legger oss inn som din Grasrotandel hos Norsk Tipping.

Gaver kan settes inn på kontonummer 2095 49 90738 og merkes som ''gave''

Hvis du vil legge oss inn som mottaker av din grasrotandel ber du om hjelp til dette når du skal tippe og oppgir organisasjonr vårt som er 911579367

Åpningstider

Telefon: 91848961
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 09.00-16.00
Onsdag 09.00-19.00

Aktivitetskalender

  • Spinning og styrketrening på Spenst - regi av kulturnettverk innlandet mai 21, 2018, kl. 13:00 – 14:00 Spinning og styrketrening på Spenst hver mandag kl. 13.00 - Gratis tilbud i regi av kulturnettverk innlandet.
  • Svømming på Jorekstad mai 21, 2018, kl. 14:00 – 16:00 Jorekstad fritidsbad, Jørstadmovegen 690, 2625 Fåberg, Norge Svømming på Jorekstad, og en gang i blant på Ankerskogen. (Bade)Bjørn er svømmeansvarlig og kan nåes på telefon - 910 01 031
  • Ti-timen mai 22, 2018, kl. 10:00 – 11:00 Kirkegata 45, 2609 Lillehammer, Norge En kreativ, filosofisk, undrende time i regi av Per Hoen.
%d bloggere like this: